Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik.

Hälso- och sjukvård

En huvuduppgift är att se till att det finns bra hälso- och sjukvård för alla i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, folkhälsofrågor och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Av de 53 000 anställda arbetar cirka 90 procent i hälso- och sjukvården.

Tillväxt och utveckling

Som region – till skillnad från ett landsting – har Västra Götalandsregionen ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Det sker i samarbete med kommuner, myndigheter, högskolor, universitet, företag och organisationer i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar dessutom många verksamheter inom bland annat kultur och utbildning.

Kollektivtrafik

En tredje huvuduppgift är kollektivtrafiken. Västra Götalandregionen äger bolaget Västrafik som ansvarar för kollektivtrafiken – bussar, spårvagnar, vissa tåg och färjor – i hela Västra Götaland.

Politiskt styrd

Västra Götalandsregionen styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. Regionfullmäktige utser i sin tur ledamöterna i nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Skattefinansierad

Hela verksamheten beräknas kosta närmare 59 miljarder kronor 2016. Största delen finansieras av regionskatten, som fastställs av regionfullmäktige varje år. 11,48 kronor av varje intjänad hundralapp går till Västra Götalandsregionen.

Bildades 1999

Västra Götalandsregionen bildades 1999 av Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg, sjukvård och viss kultur i Göteborgs Stad samt delar av länsstyrelsen.