Västra Götalandsregionen hörs, märks och syns. Många har synpunkter och åsikter om vår verksamhet. Det är bra. Vi är Sveriges största arbetsgivare, vi har viktiga uppdrag som varje dag påverkar invånarna i Västra Götaland och det vi gör ska granskas. Men det finns också frågor där vi inte tydliggjort vår uppfattning eller haft möjlighet att påverka såsom vi skulle önskat.

VGR kommenterar är ett sätt för regiondirektören eller andra högre chefer i regionen att friare kunna komplettera det som skrivs och sägs om oss. Den är ett av regionens sätt att delta i den allmänna samhällsdebatten. Bloggen ger uttryck för resonemang i angelägna ämnen eller för VGRs uppfattning i principiella frågeställningar där sådana inte omfattas av politiska ställningstaganden.

Våra förtroendevalda beslutar om regionens budget, styrande dokument och inriktning. Politiska ställningstaganden återfinns i beslutsprotokoll, pressmeddelanden från fullmäktige, styrelser, nämnder och kommittéer samt i den kommunikation respektive förtroendevald väljer genom media, sociala medier eller på andra sätt.

Västra Götalandsregionen behöver diskussionen och reflektionen! Har du synpunkter eller tankar om det som skrivs är du välkommen att mejla mig via post@vgregion.se.

Erik Lagersten
Kommunikationsdirektör i Västra Götalandsregionen